نویسنده = ���������������� ������ ������
سنجش شاخص یکپارچگی عمودی ارزش‌افزوده غیرمستقیم بخش‌های اقتصادی شهرستان تهران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 113-139

10.22084/aes.2019.20021.2935

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانوئی؛ حجت اله میرزایی؛ نیلوفر جهانفر