نویسنده = ���������� ������������ ������ ����������
ارزیابی نابرابری درآمد و خط فقر نسبی بر قدرت خرید کالای بادوام

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 99-133

10.22084/aes.2020.20742.2995

مبینا زارعی؛ حسن حیدری؛ سید پرویز جلیلی کامجو


استفاده از نظریه بازی‌ها در تخصیص بهینه آب در زاینده‌رود

دوره 5، شماره 18، مرداد 1395، صفحه 53-80

10.22084/aes.2016.1494

سید پرویز جلیلی کامجو؛ رحمان خوش اخلاق