نویسنده = ���������������� ���������� ������ ����������
برآورد کارایی تخصیصی نهاده‌های انرژی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات

دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 223-255

10.22084/aes.2019.17723.2764

نورالله صالحی آسفیجی؛ سید فرساد میرحسینی گوکی؛ رضا اشرف گنجویی