نویسنده = مجید احمدیان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اقتصادی تخصیص بهینه آب کشاورزی در دشت ورامین؛ مطالعه موردی سد لتیان

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 151-167

حامد نجفی علمدارلو؛ مجید احمدیان؛ صادق خلیلیان