نویسنده = یلدا مصطفی پور
تعداد مقالات: 1
1. اثرات آستانه‌ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 61-85

امیر منصور طهرانچیان؛ سعید راسخی؛ یلدا مصطفی پور