نویسنده = ���������� ������ ������ ��������
اثرات متقابل بی ثباتی سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران با رهیافت MSVAR

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 169-199

10.22084/aes.2020.22565.3156

الهام حسینی؛ یونس نادمی؛ حمید آسایش؛ سید حسین سجادی فر


ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویا

دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 97-121

10.22084/aes.2017.12714.2372

بهرام فتحی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مسعود همایونی فر؛ حسین سجادی فر