نویسنده = ���������� ��������������
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال غیررسمی در ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22084/aes.2022.25365.3377

سهیلا سبحانی؛ محمدحسن فطرس؛ غلامعلی حاجی؛ اسماعیل ترکمنی


اهمیت شتاب دهنده‌های مالی در یک الگوی کینزی جدید در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 215-249

10.22084/aes.2018.15787.2608

پریسا رفیعی شمس آبادی؛ غلامعلی حاجی؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ مصطفی سرگلزایی