نویسنده = حمید حجتی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کشش تغییرات حدسی و قدرت بازاری در صنایع منتخب ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 85-103

محمدنبی شیهکی تاش؛ حمید حجتی