نویسنده = �������������� ��������������
تأثیر قواعد سرمایه خلاف چرخه بر ثبات بانکی و پویایی‌های اقتصاد کلان در ایران

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 1-33

10.22084/aes.2020.22404.3141

حمیده یزدان پناه؛ کریم اسلاملوئیان؛ ابراهیم هادیان؛ روح اله شهنازی


بررسی تأثیر راهبردهای مختلف در مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران

دوره 4، شماره 15، آبان 1394، صفحه 107-131

حجت پارسا؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی؛ منصور زیبایی


محاسبه نرخ بهینه مالیات بر درآمد با و بدون ملاحظات زیست محیطی

دوره 4، شماره 14، مرداد 1394، صفحه 1-25

ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد


تأثیر نوسانات سیاست های مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 3، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 91-110

ابراهیم هادیان؛ علی تحویلی