نویسنده = سیدفخرالدین فخرحسینی
تعداد مقالات: 2
1. اهمیت شتاب دهنده‌های مالی در یک الگوی کینزی جدید در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 215-249

پریسا رفیعی شمس آبادی؛ غلامعلی حاجی؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ مصطفی سرگلزایی