نویسنده = �������������� ������ ��������
برآورد تبعات اقتصادی توقف فعالیت یک بندر بر ستانده ملی؛ مطالعه موردی بندر شهید رجایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23399.3234

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانوئی؛ سمیه رحمان پور


سنجش شاخص یکپارچگی عمودی ارزش‌افزوده غیرمستقیم بخش‌های اقتصادی شهرستان تهران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 113-139

10.22084/aes.2019.20021.2935

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانوئی؛ حجت اله میرزایی؛ نیلوفر جهانفر