نویسنده = �������������� ������������������ ����������
پرداخت جبرانی به صیادان جهت حفاظت از تنوع زیستی در مجموعه تالاب‌های فریدونکنار

دوره 8، شماره 32، بهمن 1398، صفحه 221-238

10.22084/aes.2019.18201.2802

صغری درویشی؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور برازجانی؛ روی باروور