نویسنده = ��������������������� ��������
نهادها، پیش نیاز تجارت در اقتصاد دانش‌بنیان

دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 87-105

10.22084/aes.2019.18204.2803

رحمن میرزاییان؛ کیومرث سهیلی؛ سید محمدباقر نجفی؛ جمال فتح‌اللهی