نویسنده = ���������������� ����������
گره نیروی کار در ایران

دوره 2، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 29-46

شهرام گلستانی؛ انسیه لاغری فیروز جایی؛ هادی لاغری فیروز جایی


بررسی اثرات القایی قیمت انرژی بر روی تغییرات فناوری کارگاه‌های صنعتی ایران و ارزیابی آثار محیط زیستی

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1392، صفحه 143-166

زین‌العابدین صادقی؛ شهرام گلستانی؛ احسان پوربافرانی