نویسنده = �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تنوع بخشی در درآمدهای مالیاتی دولت در ایران با هدف ثبات درآمدی با استفاده از رویکرد تئوری پورتفوی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-26

حمید ابریشمی؛ تیمور رحمانی؛ ابراهیم نصیرالاسلامی