نویسنده = �������� ������������������ ��������
بررسی رابطه دلار و یورو بر اساس نظریه بازی‌ها

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1396، صفحه 75-97

10.22084/aes.2017.1798

رحمان سعادت؛ علیرضا عرفانی؛ سمیه کرکه آبادی؛ مریم شیخی مهرآبادی