نویسنده = �������������� ������������
بررسی مدل چسبندگی قیمت‌ سازگار با اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 1-29

10.22084/aes.2019.17976.2786

هومن کرمی خرم آبادی؛ علیرضا عرفانی؛ حسین توکلیان


بررسی رابطه دلار و یورو بر اساس نظریه بازی‌ها

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1396، صفحه 75-97

10.22084/aes.2017.1798

رحمان سعادت؛ علیرضا عرفانی؛ سمیه کرکه آبادی؛ مریم شیخی مهرآبادی