نویسنده = ���������� ��������� ����������
بررسی تأثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی سال های 86-1352

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 177-215

مصطفی سلیمی ‏فر؛ سبا مجتهدی؛ ملیحه حداد مقدم؛ هدی زنده دل شهرنوی