نویسنده = ���������� ������������ ����������
تأثیر چرخه‌های تجاری بر شاخص‌های سلامت نظام بانکی (با تأکید بر کیفیت دارایی)

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 15-37

10.22084/aes.2021.23303.3221

یگانه موسوی جهرمی؛ بیتا شایگانی؛ پیمان نوری بروجردی؛ منا آشتیانی