نویسنده = منصور زراءنژاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر توسعه‌ی مالی و چرخه‌های تجاری بر ریسک اعتباری بانکی ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 71-87

منصور زراءنژاد؛ مسعود خداپناه؛ نیلوفر خدیوی