نویسنده = �������� ���������������������� ��������
عدم حتمیت میزان ذخایر اثبات‌شده نفت و رشد اقتصادی ایران

دوره 5، شماره 19، آبان 1395، صفحه 131-153

10.22084/aes.2016.1601

الهه اسدی مهماندوستی؛ فاطمه بزازان؛ میرحسین موسوی