نویسنده = ���������������� ������ ������
ارائه الگوی توسعه‌ی صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.22084/aes.2022.25180.3365

مهدی حیدری؛ عزت اله عباسیان؛ محسن ابراهیمی


آزمون بیماری هزینه‌ای بامول در بخش آموزش ایران

دوره 11، شماره 41، خرداد 1401، صفحه 203-231

10.22084/aes.2021.24122.3275

عزت اله عباسیان؛ ابراهیم التجائی؛ سحر جهانیان


ظرفیت مالی، جایگزینی برای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 15، آبان 1394، صفحه 183-199

عزت اله عباسیان؛ فرزانه فشی