نویسنده = عزت اله عباسیان
ارائه الگوی توسعه‌ی صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.22084/aes.2022.25180.3365

مهدی حیدری؛ عزت اله عباسیان؛ محسن ابراهیمی


آزمون بیماری هزینه‌ای بامول در بخش آموزش ایران

دوره 11، شماره 41، خرداد 1401، صفحه 203-231

10.22084/aes.2021.24122.3275

عزت اله عباسیان؛ ابراهیم التجائی؛ سحر جهانیان


ظرفیت مالی، جایگزینی برای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 15، آبان 1394، صفحه 183-199

عزت اله عباسیان؛ فرزانه فشی