نویسنده = ������������ ����������
تأثیر مالی‌سازی بر سرمایه‌گذاری واقعی شرکت‌های غیر مالی طی سال های 1398-1388 با استفاده از روش داده های تابلویی چند سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22084/aes.2022.25279.3381

مجید حاجی؛ علی نصیری اقدم؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری


بررسی وابستگی حباب‌های بازار سهام به تکانه‌های سیاست پولی: رویکرد TVP-VAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.22084/aes.2022.25540.3387

تیمور محمدی؛ سیده محبوبه حسینی


ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید طی دوره‌های رکود و رونق در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 31-55

10.22084/aes.2019.18333.2815

احمد عربیان مهدی؛ علی اکبر خسروی نژاد؛ مهدی پدرام؛ رافیک نظریان؛ تیمور محمدی


عوامل تعیین‌کننده کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران: رویکرد پانل پویا

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 81-108

10.22084/aes.2016.1408

محمود ختایی؛ تیمور محمدی؛ اسماعیل میرزایی