نویسنده = ���������������� ��������������
عوامل تعیین‌کننده کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران: رویکرد پانل پویا

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 81-108

10.22084/aes.2016.1408

محمود ختایی؛ تیمور محمدی؛ اسماعیل میرزایی