نویسنده = �������������� ��������������
ارایه جایگزین‌هایی برای جریمه‌ی تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران

دوره 5، شماره 19، آبان 1395، صفحه 241-267

10.22084/aes.2016.1605

محمدنقی نظرپور؛ فرشته ملاکریمی؛ لیلا محرابی