نویسنده = محمد علیزاده
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تأثیرتمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت با رویکرد سنجی فضایی (استان‌های ایران)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 107-139

10.22084/aes.2021.21249.3166

شیوا علیزاده؛ محمد علیزاده؛ وحید شقاقی شهری؛ محبوبه دلفان


3. برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 141-167

10.22084/aes.2018.16132.2633

معصومه مطلبی؛ محمد علیزاده؛ سجاد فرجی دیزجی