نویسنده = ��������������������� ������������
تغییرات گذر نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در ایران

دوره 5، شماره 18، مرداد 1395، صفحه 147-170

10.22084/aes.2016.1498

سجاد ابراهیمی؛ سیدعلی مدنی‌زاده