نویسنده = ���������������� ��������
نظریه ارزیابی اثر شوک نرخ بهره بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با رویکرد الگوی FAVAR

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1397، صفحه 29-54

10.22084/aes.2017.10703.2169

مهدی فراهانی؛ حسین مرزبان؛ زهرا دهقان شبانی؛ رضا اکبریان