نویسنده = ���������������� �������� ����������
اثرات نامتقارن قیمت مسکن بر میزان مشارکت در بازار سهام ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22084/aes.2022.25674.3396

بختیار جواهری؛ صلاح الدین منوچهری؛ زانا مظفری