نویسنده = �������� ���������� ��������
سنجش حاشیه سود در صنعت خودروسازی ایران (بر اساس رهیافت هال- راجر)

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1396، صفحه 1-18

10.22084/aes.2017.1795

محمد نبی شهیکی تاش؛ عماد کاظم زاده