نویسنده = محسن مهرآرا
تعداد مقالات: 5
1. ترکیب بهینه سبد دارایی بانک‌ها در واکنش به شرایط اقتصادی (مطالعه موردی بانک تجارت)

دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 155-173

10.22084/aes.2020.21499.3049

محمدرضا مشهدی یان ملکی؛ علی سوری؛ محسن ابراهیمی؛ محسن مهرآرا؛ وحید ماجد