نویسنده = ������������ �������� ������������
بررسی وابستگی حباب‌های بازار سهام به تکانه‌های سیاست پولی: رویکرد TVP-VAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.22084/aes.2022.25540.3387

تیمور محمدی؛ سیده محبوبه حسینی