نویسنده = �������� ���� ���������� ������������ ��������
معرفی یک سیستم پیش‌بینی مناسب برای برآورد تقاضای درمان در بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه

دوره 4، شماره 16، بهمن 1394، صفحه 205-232

کیومرث شهبازی؛ اکبر پیله ور سلطان احمدی