نویسنده = ���������� ����������
بررسی تاثیر ابعاد توسعه مالی بر توزیع درآمد با تاکید بر داده های بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.22084/aes.2022.25664.3394

سید امین منصوری؛ مرتضی افقه؛ معصومه باوی