نویسنده = ������������ ����������
عوامل تعیین‌کننده کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران: رویکرد پانل پویا

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 81-108

10.22084/aes.2016.1408

محمود ختایی؛ تیمور محمدی؛ اسماعیل میرزایی


برآورد جزء حباب قیمت در بازار مسکن 17 شهر بزرگ ایران - رویکرد تصحیح خطا

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 1-34

محمود ختائی؛ اسفندیار جهانگرد؛ محسن رجبی