تعداد مقالات: 325
301. تأثیر تورم بر رابطه علّی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 269-299

مسعود نیکوقدم؛ محمدعلی ابوترابی


303. ارزیابی رشد اقتصاد جهانی در فرآیند جهانی شدن مالی

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 205-221

احمد گوگردچیان؛ سیدکمیل طیبی؛ مرضیه گوگردچیان


305. بررسی رابطه دو سویه بین حداقل دستمزد و بیکاری

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 221-236

سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ مجتبی قربان نزاد


306. بررسی وجود قانون اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 209-230

زهرا کریمی تکانلو؛ محمد رضا سلمانی بیشک؛ میترا تقی زاده


309. اندازه‌گیری رشد فقرزدا در مشاغل آزاد و مزد و حقوق‌بگیر طی پنج برنامه توسعه

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 177-198

باقر درویشی؛ مهین احمدی خواه


310. شناسنامه فارسی شماره 25

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 0-0


311. تأثیر هزینه‌های دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران طی دوره 89-1341

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 223-245

ابوطالب کاظمی؛ زهرا عربی


312. برآورد ارزش پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت‌شده مراکان با استفاده از روش آزمون انتخاب

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 267-290

محمد خداوردیزاده؛ صادق خلیلیان؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار


313. بررسی درون زایی عرضه ی پول ایران (رویکرد آزمون مستقیم)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 237-259

جهانگیر بیابانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ نادر مهرگان؛ داریوش حسنوند


318. Abstract

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 1-12


319. اثر افزایش نرخ ارز بر هزینه خانوار از کانال واردات تحلیل داده ستانده

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 257-272

علی طاهری فرد؛ محمدحمزه قدیری نژادیان؛ محمود کریمی بیرانوند؛ یاسین فروغی زاده


321. اثر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی در ایران با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1398

زهرا عزیزی


322. بررسی نقش تکانه‌های بهره‌وری، پولی و کالاهای غیر مبادله‌ای بر نوسان‌های ارزی در ایران (رهیافت مدل تعادل عمومی‌پویای تصادفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1398

سیِِِِد عبدالمجید جلائی اسفند آبادی؛ رضا اشرف گنجویی


323. آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1398

نسیم عربیان؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی فیضی؛ وحید فکور


324. بررسی میزان انتقالات بهینه درآمدهای نفتی در دورههای مختلف زمانی با ورود شوک بیماری هلندی در ایران با رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1398

اعظم قزلباش؛ احمد سیفی؛ مهذی خد اپرست مشهدی


325. سنجش شاخص یکپارچگی عمودی ارزش‌افزوده غیرمستقیم بخش‌های اقتصادی شهرستان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

علی اصغر بانوئی؛ پریسا مهاجری؛ حجت اله میرزایی؛ نیلوفر جهانفر