تعداد مقالات: 325
26. رهیافت اقتصادی در شکل‌گیری شبکه مهاجرین داخلی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 1-27

امیر حبیب دوست؛ زهرا (میلا) علمی


27. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 0-0


28. الگوسازی رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (رویکرد الگوی مرتون و NGARCH)

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 1-21

الهام شیوایی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ نورالله صالحی


30. سخن سردبیر (شماره 29)

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 0-0


31. تحلیل تجربی تأثیر تورم هسته بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر مختلف

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 1-23

یکتا اشرفی؛ روزبه بالونژادنوری؛ فاطمه جهانگرد


34. بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-60

حمید آماده؛ عباس شاکری؛ فرشته محمدیان


35. تاثیر رقابت خارجی بر شدت رقابت و مارک آپ در بازارهای صنعتی ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 27-55

محمد نبی شهیکی تاش؛ فرامرز اتباعی


36. تحلیل و شناسایی عوامل مؤثر بر دخالت بانک مرکزی در بازار ارز ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 33-61

سعید مشیری؛ سپیده خطیبی


37. دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-27

یداله دادگر؛ روح اله نظری؛ ابراهیم صیامی عراقی


38. گره نیروی کار در ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 29-46

شهرام گلستانی؛ انسیه لاغری فیروز جایی؛ هادی لاغری فیروز جایی


39. تحلیل رفتار کسری بودجه دولت در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه ای

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 19-40

ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد؛ علی صفوی


40. بررسی اثرات ویژگی های خانوار بر مخارج مصرفی (کاربردی از مدل سازی داده های شبه پانل)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 1-12

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ زمزم سادات اصل


41. تورم هدف ضمنی، رفتار نامتقارن و وقفه در تشخیص وضعیت اقتصادی سیاست‌گذاران پولی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 1-23

اکبر کمیجانی؛ سیدمنصور خلیلی عراقی؛ حسین عباسی نژاد؛ حسین توکلیان


42. اثر تکانه‌های پولی و غیرپولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 1-32

احمد جعفری صمیمی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ ایلناز ابراهیمی؛ روزبه بالونژاد نوری


43. توسعه بازارهای مالی و نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران: رویکرد تصحیح خطای غیرخطی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 27-47

منصور رزاء نژاد؛ عبدالکریم حسین پور؛ ابراهیم انواری


44. نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی کشور

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 1-31

سعید ملک الساداتی؛ مصطفی سلیمی فر؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ هادی قوامی


45. سخن سردبیر

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 0-0


46. اهرم زمین و نوسان قیمت مسکن در ایران

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 49-67

علی اکبر قلی زاده؛ بهاره عقیقی


48. عوامل اقتصادی مؤثر بر بی‌ثباتی درآمدهای مالیاتی دولت

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 25-42

ابراهیم نصیرالاسلامی؛ تیمور رحمانی؛ حمید ابریشمی


49. اثرات نامتقارن کل‏ های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 1-25

احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سامان قادری