تعداد مقالات: 342
276. پرداخت جبرانی به صیادان جهت حفاظت از تنوع زیستی در مجموعه تالاب‌های فریدونکنار

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 221-238

10.22084/aes.2019.18201.2802

صغری درویشی؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور برازجانی؛ روی باروور


277. پویایی عبور قیمت نفت بر شاخص‌ قیمت‌های داخلی در ایران

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 225-253

10.22084/aes.2019.18236.2805

سیاب ممی پور؛ فاطمه صبحی جویباری


278. اثر توسعه انسانی بر افت تحصیلی دانش آموزان (مطالعه بین استانی در ایران)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 161-179

صالح قویدل؛ فاطمه درویشی


279. پیری جمعیت و تهدید بیماری هزینه‌ای بامول در بخش سلامت ایران

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 169-187

مهدی باسخا؛ کاظم یاوری؛ حسین صادقی؛ علیرضا ناصری


280. تاثیر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی استانهای کشور

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 171-185

احمد سرلک؛ کامبیز هژبرکیانی


284. بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره 1350-1391

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 201-228

فرزانه احمدیان یزدی؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ فرشته جندقی؛ ناهید رجب زاده مغانی


287. معرفی یک سیستم پیش‌بینی مناسب برای برآورد تقاضای درمان در بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 205-232

کیومرث شهبازی؛ اکبر پیله ور سلطان احمدی


289. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره 1393-1350، رهیافت رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 213-236

10.22084/aes.2017.1804

علی دهقانی؛ سید محمدحسن حسینی؛ محمد فتاحی؛ صمد حکمتی فرید


291. برآورد کارایی تخصیصی نهاده‌های انرژی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 223-255

10.22084/aes.2019.17723.2764

نورالله صالحی آسفیجی؛ سید فرساد میرحسینی گوکی؛ رضا اشرف گنجویی


292. بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی در استان‌های ایران

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 231-254

10.22084/aes.2017.6100.1768

سید کمال صادقی؛ سعید گرشاسبی فخر؛ رضا رنج پور؛ محمد علی متفکر آزاد؛ احمد اسدزاده


293. عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 239-255

محمود هوشمند؛ محمد هاشم نیا؛ زهرا عبداللهی؛ زهره اسکندری پور


295. ارایه جایگزین‌هایی برای جریمه‌ی تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 241-267

10.22084/aes.2016.1605

محمدنقی نظرپور؛ فرشته ملاکریمی؛ لیلا محرابی


297. تبیین مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران با رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرایی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 251-275

10.22084/aes.2018.17250.2716

حسن سبحانی؛ فرشاد مومنی؛ فرزانه چهاربند


300. عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت کارآفرینان با استفاده از مدل‌های گسسته لاجیت و پروبیت

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 153-175

10.22084/aes.2017.13373.2438

پرویز محمدزاده؛ حسن عبدی؛ داود بهبودی؛ محمدباقر بهشتی