تعداد مقالات: 408
401. برآورد ارزش غیربازاری جنگل حرای قشم با استفاده از رویکرد مدل‌سازی انتخاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23668.3251

محمد محبی


402. کاربرد مدل بازی تکاملی انتقال ژنتیک برای تحلیل روابط تجاری استراتژیک در بازارهای هدف در راستای موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24094.3270

سرور چهرازی مدرسه؛ ابراهیم انواری؛ حسن فرازمند؛ احمد صلاح منش


403. آزمون بیماری هزینه‌ای بامول در بخش آموزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24122.3275

عزت اله عباسیان؛ ابراهیم التجائی؛ سحر جهانیان


404. الگوی انتقال تلاطم بلندمدت به بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی داده‌های مختلط (رویکرد GARCH-MIDAS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24255.3291

امیر حسین منتظرحجت؛ عبدالمجید آهنگری؛ اقلیم تمری


405. پیش‏ بینی دینامیک سرمایه ‏گذاری بخش خصوصی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24574.3315

عبدالناصر شجاعی؛ مهدی بهنامیان؛ غلامعلی حاجی


406. تأثیر شوک‌های نفتی بر درآمد‌های مالیاتی ایران با استفاده از مدل BVAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23376.3229

حمید سپهردوست؛ سارا محتشمی؛ یعقوب فاطمی زردان


407. بررسی تاثیر شاخص‌های ارزش کیفی و ساختارزمانی بازار بر فرمول قیمت‌ نفت خام ایران در بازار آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24612.3318

سید عبداله رضوی


408. Rational Expectation House Price Bubbles in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24331.3302

مرضیه اسفندیاری؛ نظر دهمرده قلعه نو؛ سمیه پارسا