تعداد مقالات: 395
152. تحلیل عوامل مؤثر بر احتمال فقر خانوار در ایران با تأکید بر نوع فعالیت

دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 89-121

10.22084/aes.2020.20998.3014

شهریار زروکی؛ زهرا کریمی موغاری؛ سحر اعتمادی


153. تأثیر نوسانات سیاست های مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 91-110

ابراهیم هادیان؛ علی تحویلی


154. طراحی سازوکار برای تبادل کلیه در ایران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 95-123

10.22084/aes.2017.11754.2276

جعفر عبادی؛ ناصر الهی؛ محمدعلی امیرزرگر؛ جلال مولابیگی


155. ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویا

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 97-121

10.22084/aes.2017.12714.2372

بهرام فتحی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مسعود همایونی فر؛ حسین سجادی فر


157. بررسی رابطه بدهی خارجی و رشد اقتصادی در ایران: با تأکید بر نقش سیاست کلان اقتصادی

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 99-122

10.22084/aes.2017.1799

فیروز فلاحی؛ حسین اصغرپور؛ کسری احمدیان بهروز


158. نگاهی دوباره به تورم در ایران: رویکرد VARX

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 99-121

10.22084/aes.2017.1882

سید عزیز آرمن؛ مجتبی قربان نژاد؛ وحید کفیلی


161. بررسی تأثیر راهبردهای مختلف در مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 107-131

حجت پارسا؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی؛ منصور زیبایی


162. کارایی انرژی و هزینه نهایی کاهش دی‌اکسید کربن در نواحی شهری ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 107-129

10.22084/aes.2019.18181.2801

نجیبه غلامی؛ زین العابدین صادقی؛ سیِِِِد عبدالمجید جلائی اسفند آبادی


163. بررسی تأثیر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 109-132

10.22084/aes.2016.1496

هادی غفاری؛ مسعود سعادت مهر؛ علی سوری؛ محمدرضا رنجبر فلاح


166. ساخت نخستین جدول ضرایب فنی شهرستانی در ایران (مطالعه موردی شهرستان تفت)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 111-134

علی آزادی نژاد؛ عباس عصاری آرانی؛ اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا ناصری


171. نرخ بیکاری بهینه در ایران: رویکرد بهینه‌یابی پویا

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 117-136

10.22084/aes.2017.12686.2366

هادی غفاری؛ علی صفایی شکیب؛ مریم موسیوند


172. آثار برقراری موافقتنامه ی تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه ی اروپا بر تجارت محصولات کشاورزی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 125-150

زهرا نصراللهی؛ حسن ثاقب؛ سمیه افشاریان


173. تحلیل تابع بقاء افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در ایران (97-1392)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 127-157

10.22084/aes.2019.18477.2826

آزاده داودی؛ محمود هوشمند؛ سید سعید ملک الساداتی


175. تحلیل موانع نتیجه بخشی سیاست گذاری نوآوری در ایران از منظر نهادی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 73-89

فرشاد مومنی؛ پریسا علیزاده