تعداد مقالات: 395
101. ساختار بازار و مخارج تحقیق و توسعه در کارگاه‌های صنعتی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 63-89

حمید کردبچه؛ سوده السادات امامی


103. بررسی تأثیر سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان دراقتصاد ایران

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 67-93

10.22084/aes.2018.16662.2673

حدیثه محسنی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


104. بررسی تأثیر افزایش جمعیت بر تولید ناخالص داخلی سرانه ایران با استفاده از رهیافت ARDL

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 69-87

احمد اسدزاده؛ صابر خداوردیزاده؛ کریم بهشتی؛ عادل شمالی


105. ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی و شبکه عصبی فازی در پیش¬بینی رشد اقتصادی ایران

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 33-52

منصور زراء نژاد؛ مسعود خداپناه؛ پویان کیانی؛ صلاح ابراهیمی


106. طراحی مدل هیبریدی هشداردهنده پیش از موعد بحران مالی برای اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 35-68

محمدحسین قوام؛ جعفر عبادی؛ محمدی شاپور


108. شوک‌های ارزی و دلاری شدن اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 55-73

غلامرضا زمانیان؛ ایوب ابوذری


112. ارزیابی مارک آپ، قدرت بازاری و کارایی هزینه در صنایع کارخانه ای ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 59-90

فرهاد خداداد کاشی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سمانه نورانی آزاد


113. بررسی رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری در ایران طی برنامه های اول تا چهارم توسعه

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 59-79

حسین راغفر؛ میترا باباپور؛ محدثه یزدانپناه


114. رابطه تأثیر نوآوری بر سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 63-97

حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ محسن پور پور عبادالهان کویچ؛ علی دهقانی


116. اثرات ممانعت از ورود گندم بر روی جریان تجارت آب مجازی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 63-79

10.22084/aes.2016.1666

حامد نجفی علمدارلو؛ فریبا ریاحی؛ محمدحسن وکیل پور


119. بررسی تأثیر توسعه‌ی مالی و چرخه‌های تجاری بر ریسک اعتباری بانکی ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 71-87

10.22084/aes.2018.14179.2498

منصور زراءنژاد؛ مسعود خداپناه؛ نیلوفر خدیوی


121. بررسی رابطه دلار و یورو بر اساس نظریه بازی‌ها

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 75-97

10.22084/aes.2017.1798

رحمان سعادت؛ علیرضا عرفانی؛ سمیه کرکه آبادی؛ مریم شیخی مهرآبادی


122. بررسی نقش سیاست پولی و اهرم مالی بر ثبات مالی در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 75-94

10.22084/aes.2017.14263.2505

علیرضا عرفانی؛ ازاده طالب بیدختی


125. بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 81-109

محمد رضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی؛ مرتضی بستام