تعداد مقالات: 408
76. بررسی ارتباط رشد-آلودگی در چارچوب یک الگوی رشد درونزای تعمیم یافته: یک الگوی کالیبره شده برای اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 33-58

جواد هراتی؛ کریم اسلاملوئیان؛ غلامعلی شرزه ای؛ تکتم امینی


77. عملکرد دو روش ARIMA و شبکه عصبی GMDH در پیش بینی تقاضای گاز طبیعی در بخش‌های مختلف (ایران-1380-1389)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 33-58

حمید ابریشمی؛ فرخنده جبل عاملی؛ معصومه ابوالحسنی؛ افشین جوان


82. پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از تبدیل موجک، مدل های غیرخطی و مدل های خطی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 41-62

حمید ابریشمی؛ نفسیه بهرادمهر؛ طاهره سیفی


84. تجزیه عوامل مؤثر بر انتشار آلودگی دی‌اکسید کربن در صنایع محصولات کانی غیرفلزی ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 43-57

محسن پورعبادالهان کویچ؛ محمدمهدی برقی اسگویی؛ حسین پناهی؛ خدیجه صالحی ابر؛ ایرج قاسمی


88. ارزیابی ساختار بازار متشکل پولی ایران براساس رویکرد تابع چند محصولی و الگوی اثرات چندسطحی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 49-73

10.22084/aes.2017.2074

کامران محمودپور؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ محمد حسن فطرس


92. استفاده از نظریه بازی‌ها در تخصیص بهینه آب در زاینده‌رود

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 53-80

10.22084/aes.2016.1494

سید پرویز جلیلی کامجو؛ رحمان خوش اخلاق


93. بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اندازه دولت در استان‌های ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 55-80

غلامعلی حاجی؛ اکبر کمیجانی؛ کامبیز هژبرکیانی


94. بررسی همگرایی بهره‌وری انرژی در منتخبی از کشورهای عضو OECD با رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 57-80

داود بهبودی؛ فیروز فلاحی؛ امینه شیبائی


100. اثرات آستانه‌ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 61-85

10.22084/aes.2018.16934.2692

امیر منصور طهرانچیان؛ سعید راسخی؛ یلدا مصطفی پور