تعداد مقالات: 395
26. رهیافت اقتصادی در شکل‌گیری شبکه مهاجرین داخلی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 1-27

10.22084/aes.2018.15452.2588

امیر حبیب دوست؛ زهرا (میلا) علمی


34. سخن سردبیر

دوره 10، شماره 37، بهار 1400


35. سخن سردبیر

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 0-0


37. دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-27

یداله دادگر؛ روح اله نظری؛ ابراهیم صیامی عراقی


38. بررسی اثرات ویژگی های خانوار بر مخارج مصرفی (کاربردی از مدل سازی داده های شبه پانل)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 1-12

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ زمزم سادات اصل


39. تورم هدف ضمنی، رفتار نامتقارن و وقفه در تشخیص وضعیت اقتصادی سیاست‌گذاران پولی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 1-23

اکبر کمیجانی؛ سیدمنصور خلیلی عراقی؛ حسین عباسی نژاد؛ حسین توکلیان


40. اثر تکانه‌های پولی و غیرپولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 1-32

احمد جعفری صمیمی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ ایلناز ابراهیمی؛ روزبه بالونژاد نوری


41. نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی کشور

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 1-31

سعید ملک الساداتی؛ مصطفی سلیمی فر؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ هادی قوامی


42. اثرات نامتقارن کل‏ های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 1-25

10.22084/aes.2016.1405

احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سامان قادری


44. سیاست‌ پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 1-28

10.22084/aes.2017.13425.2444

موراشین جوان؛ زهرا افشاری؛ حسین توکلیان


45. لحاظ ورود و خروج بنگاه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 1-39

10.22084/aes.2018.16877.2687

سید احمدرضا جلالی نایینی؛ حسین توکلیان؛ حمید زمان‌زاده؛ پدرام داودی


47. تأثیر قواعد سرمایه خلاف چرخه بر ثبات بانکی و پویایی‌های اقتصاد کلان در ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 1-33

10.22084/aes.2020.22404.3141

حمیده یزدان پناه؛ کریم اسلاملوئیان؛ ابراهیم هادیان؛ روح اله شهنازی


48. تحلیل رفتار کسری بودجه دولت در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه ای

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 19-40

ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد؛ علی صفوی


50. الگوی رفتاری کارگزاران ناهمگن و سیاست پولی بهینه و روشی برای حل انتظارات ناهمگن

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 19-47

10.22084/aes.2019.16972.2695

یزدان گودرزی فراهانی؛ منصور خلیلی عراقی؛ ابراهیم گرجی؛ سجاد برخورداری